hrb hrc

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Bảng chuyển đổi độ cứng vật liệu HRB-HRC

Hardness Conversion Chart

 

Brinell Hardness Vickers Hardness Rockwell Hardness Tensile Strength
100 HB 105 HV - HRC 335 N/mm2
101 HB 106 HV - HRC 338 N/mm2
102 HB 107 HV - HRC 341 N/mm2
103 HB 108 HV - HRC 344 N/mm2
104 HB 109 HV - HRC 347 N/mm2
105 HB 110 HV - HRC 350 N/mm2
106 HB 111 HV - HRC 355 N/mm2
107 HB 112 HV - HRC 360 N/mm2
108 HB 113 HV - HRC 365 N/mm2
109 HB 114 HV - HRC 370 N/mm2
110 HB 115 HV - HRC 373 N/mmø
111 HB 116 HV - HRC 376 N/mm2
112 HB 117 HV - HRC 379 N/mm2
113 HB 118 HV - HRC 382 N/mm2
114 HB 119 HV - HRC 385 N/mm2
115 HB 120 HV - HRC 388 N/mm2
116 HB 121 HV - HRC 391 N/mm2
117 HB 122 HV - HRC 394 N/mm2
118 HB 123 HV - HRC 397 N/mm2
119 HB 125 HV - HRC 400 N/mm2
120 HB 126 HV - HRC 403 N/mm2
121 HB 127 HV - HRC 406 N/mm2
122 HB 128 HV - HRC 409 N/mm2
123 HB 129 HV - HRC 412 N/mm2
124 HB 130 HV - HRC 415 N/mm2
125 HB 131 HV - HRC 418 N/mm2
126 HB 132 HV - HRC 422 N/mm2
127 HB 133 HV - HRC 426 N/mm2
128 HB 135 HV - HRC 430 N/mm2
129 HB 136 HV - HRC 434 N/mm2
130 HB 137 HV - HRC 438 N/mm2
131 HB 138 HV - HRC 442 N/mm2
132 HB 139 HV - HRC 446 N/mm2
133 HB 140 HV - HRC 450 N/mm2
134 HB 141 HV - HRC 453 N/mm2
135 HB 142 HV - HRC 456 N/mm2
136 HB 143 HV - HRC 459 N/mm2
137 HB 144 HV - HRC 462 N/mm2
138 HB 145 HV - HRC 465 N/mm2
139 HB 146 HV - HRC 468 N/mm2
140 HB 147 HV - HRC 471 N/mm2
141 HB 148 HV - HRC 474 N/mm2
142 HB 149 HV - HRC 477 N/mm2
143 HB 150 HV - HRC 480 N/mm2
144 HB 151 HV - HRC 484 N/mm2
145 HB 152 HV - HRC 488 N/mm2
146 HB 153 HV - HRC 492 N/mm2
147 HB 155 HV - HRC 495 N/mm2
148 HB 156 HV - HRC 498 N/mm2
149 HB 157 HV - HRC 501 N/mm2
150 HB 158 HV - HRC 504 N/mm2
151 HB 159 HV - HRC 507 N/mm2
152 HB 160 HV - HRC 510 N/mm2
153 HB 161 HV - HRC 515 N/mm2
154 HB 162 HV - HRC 520 N/mm2
155 HB 163 HV - HRC 525 N/mm2
156 HB 164 HV - HRC 530 N/mm2
157 HB 165 HV - HRC 532 N/mm2
158 HB 166 HV - HRC 534 N/mm2
159 HB 167 HV - HRC 537 N/mm2
160 HB 168 HV - HRC 539 N/mm2
161 HB 116 HV - HRC 542 N/mm2
162 HB 170 HV - HRC 545 N/mm2
163 HB 171 HV - HRC 549 N/mm2
164 HB 172 HV - HRC 553 N/mm2
165 HB 173 HV - HRC 557 N/mm2
166 HB 174 HV - HRC 560 N/mm2
167 HB 175 HV - HRC 563 N/mm2
168 HB 176 HV - HRC 566 N/mm2
169 HB 177 HV - HRC 569 N/mm2
170 HB 179 HV - HRC 572 N/mm2
171 HB 180 HV - HRC 575 N/mm2
172 HB 181 HV - HRC 579 N/mm2
173 HB 182 HV - HRC 583 N/mm2
174 HB 183 HV - HRC 587 N/mm2
175 HB 184 HV - HRC 591 N/mm2
176 HB 185 HV - HRC 595 N/mm2
177 HB 186 HV - HRC 598 N/mm2
178 HB 187 HV - HRC 601 N/mm2
179 HB 188 HV - HRC 604 N/mm2
180 HB 189 HV - HRC 607 N/mm2
181 HB 190 HV - HRC 610 N/mm2
182 HB 191 HV - HRC 613 N/mm2
183 HB 192 HV - HRC 617 N/mm2
184 HB 193 HV - HRC 621 N/mm2
185 HB 194 HV - HRC 625 N/mm2
186 HB 195 HV - HRC 628 N/mm2
187 HB 196 HV - HRC 631 N/mm2
188 HB 197 HV - HRC 634 N/mm2
189 HB 199 HV - HRC 637 N/mm2
190 HB 200 HV - HRC 640 N/mm2
191 HB 201 HV - HRC 644 N/mm2
192 HB 202 HV - HRC 648 N/mm2
193 HB 203 HV - HRC 652 N/mm2
194 HB 204 HV - HRC 656 N/mm2
195 HB 205 HV - HRC 660 N/mm2
196 HB 206 HV - HRC 663 N/mm2
197 HB 207 HV - HRC 667 N/mm2
198 HB 208 HV - HRC 671 N/mm2
199 HB 209 HV - HRC 675 N/mm2
200 HB 210 HV - HRC 678 N/mm2
201 HB 211 HV - HRC 681 N/mm2
202 HB 212 HV - HRC 684 N/mm2
203 HB 213 HV - HRC 687 N/mm2
204 HB 214 HV - HRC 690 N/mm2
205 HB 215 HV - HRC 693 N/mm2
206 HB 216 HV - HRC 696 N/mm2
207 HB 217 HV - HRC 699 N/mm2
208 HB 218 HV - HRC 702 N/mm2
209 HB 220 HV - HRC 705 N/mm2
210 HB 221 HV - HRC 708 N/mm2
211 HB 222 HV - HRC 711 N/mm2
212 HB 223 HV - HRC 714 N/mm2
213 HB 224 HV - HRC 717 N/mm2
214 HB 225 HV - HRC 720 N/mm2
215 HB 226 HV - HRC 724 N/mm2
216 HB 227 HV - HRC 728 N/mm2
217 HB 228 HV - HRC 732 N/mm2
218 HB 229 HV - HRC 736 N/mm2
219 HB 230 HV - HRC 740 N/mm2
220 HB 231 HV - HRC 744 N/mm2
221 HB 232 HV - HRC 748 N/mm2
222 HB 233 HV - HRC 752 N/mm2
223 HB 234 HV - HRC 755 N/mm2
224 HB 235 HV - HRC 758 N/mm2
225 HB 236 HV - HRC 761 N/mm2
226 HB 237 HV - HRC 763 N/mm2
227 HB 238 HV - HRC 767 N/mm2
228 HB 240 HV 20.3 HRC 770 N/mm2
229 HB 241 HV 20.5 HRC 773 N/mm2
230 HB 242 HV 20.7 HRC 776 N/mm2
231 HB 243 HV 20.9 HRC 779 N/mm2
232 HB 244 HV 21.1 HRC 782 N/mm2
233 HB 245 HV 21.3 HRC 785 N/mm2
234 HB 246 HV 21.5 HRC 788 N/mm2
235 HB 247 HV 21.7 HRC 791 N/mm2
236 HB 248 HV 21.9 HRC 793 N/mm2
237 HB 249 HV 22.0 HRC 797 N/mm2
238 HB 250 HV 22.2 HRC 800 N/mm2
239 HB 251 HV 22.5 HRC 805 N/mm2
240 HB 252 HV 22.7 HRC 810 N/mm2
241 HB 253 HV 22.9 HRC 815 N/mm2
242 HB 254 HV 23.1 HRC 820 N/mm2
243 HB 255 HV 23.3 HRC 821 N/mm2
244 HB 256 HV 23.5 HRC 824 N/mm2
245 HB 257 HV 23.7 HRC 827 N/mm2

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ
Chỉ đường

Lượt truy cập
  • Hôm nay 110
  • Tổng lượt truy cập 855,364